top of page

Fresat i tornejat convencional

Com que ha estat el punt de partida del nostre taller, tenim el know how i una basta experiència en tornejat i fresat convencional. Això proporciona als nostres clients una solució realment competitiva en els seus prototips, projectes i peces que requereixen mecanitzat, rectificat o fins i tot muntatge. 

bottom of page